Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie pretekárke lyže s viazaním


Výzva na predkladanie ponúk na nákup pretekárskych lyží s viazaním.

Dobrý deň.

V rámci projektu úradu vlády SR  "PODPORA ROZVOJA ŠPORTU NA ROK 2019"

v podprograme č.4. NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY 

Projekt: "nákup pretekárskych lyží s viazaním pre pretekárov"

Lyžiarsky klub SKI TEAM Martinské hole ide obstarávať pretekárske lyže s viazaním v počte  11 ks.

Veľkosti : lyží 165 cm s viazaním XP 12/ počet  2/

               lyží 157 cm s viazaním XP 12/ počet  1

               lyží 135 cm s viazaním XP 10/ počet  2/

               lyží 142 cm s viazaním XP 10/ počet  2/

               lyží 158 cm s viazaním XP 10/ počet  3/

               lyží 165 cm s viazaním XP 10/ počet  1/

Cenovú ponuku prosím za 11 ks. s DPH a bez DPH.

Nie jednotkovú cenu za 1ks. 

Lyže s viazaním by mali spĺňať tieto parametre:

- pretekárske lyže s viazaním

- homologizované pre preteky FIS

- kvalitné a bezpečné

Kompletné zverejnenie výzvy na : www.skiteammartinskehole.sk

Ponuky na mail: rastislavmazgut@gmail.com

Lehota na predkladanie ponúk:  13.9. - 23.9.2019

Termín otvárania ponúk:   24.9.2019

Ďakujem  za SKI TEAM Martinské hole      Rasťo Mažgút 0907870200

mail: rastislavmazgut@gmail.com 


www.skiteammartinskehole.sk