Kontakt

 

Rastislav Mažgút

SKI TEAM Martinské hole

Ul. Jilemnického 8

036 01 Martin

TEL : 0907870200

Email : rastislavmazgut@gmail.com

IČO : 37 902 521                   č.ú.:2623026054/1100

DIČ : 2021801969

Min.vnútra SR, reg. VVS/1-900/90-21734

POŠTOVÁ ADRESA : Rastislav Mažgút,  Podjavorinskej 24, 03861, Vrútky