Ekonomické podmienky

 

Členský (manipulačný) poplatok v SKI TEAM Martinské hole  - 133,-€    v prípade súrodencov platí len jeden. 

 Uhradiť pri podpise zmluvy na účet klubu.

 Poplatok výchovné, uhradiť v splátkach a výške uvedenej na zmluve, alebo jednorázovo.

 Výchovné PREDŽIACI na sezónu 2015/2016 je 49, -€ na mesiac, krát počet mesiacov.

 Výchovné  ŽIACI na sezónu 2015/2016  je 100, -€ na mesiac, krát počet mesiacov.
 

 Tieto poplatky zahŕňajú pre člena klubu:

-          zabezpečenie 6 kvalifikovaných trénerov a tréning celoročne ( 10 mesiacov + leto ) PREDŽIACTVO

-          zabezpečenie  2 kvalifikovaných trénerov a tréning celoročne ( 12 mesiacov ) ŽIACTVO

-          celoročný lístok v lyžiarskom stredisku Martinské hole - neprenosný

-          poplatok za telocvične (Martin SOUS, Priekopa ZŠ Dolinského)

-          zabezpečenie tréningových pomôcok leto/ zima

           (tyče, meranie, kamera, notebook, program dartfish, vysielačky, letné tyče a podstavce na in-line,      

           prekážkové dráhy, balančné pomôcky a pod.)

-          zimné lyžiarske oblečenie a plášťe pre trénerov 

-          lyžiarne - miestností na úpravu lyží

-          zabezpečenie servisného materiálu na úpravu lyží a vosky na preteky a tréning v odsúhlasenej čiastke      

           rady klubu.

-          oddychové miestnosti počas tr. procesu na Martinských holiach

-          zabezpečenie dvoch trénerov lístkom na ľadovci Stubai 3x. (predžiactvo musí byť dostatočný počet detí)

-          zabezpečenie  trénera celoročným lístkom na ľadovci Stubai (žiactvo)

-         dopravu na sústredenia a tréningy ( žiactvo) po dohode s trénerom

-         klub hradí náklady trénerov na pretekoch Slovenského pohára predžiakov 15/16

 

DODRŽIAVAŤ PODMIENKY ZMLUVY!!!

                                   

Pre pretekárov z iných klubov cena na 1 tréningový deň 15,-€(predžiaci) a 20,-€ (žiaci).

( v lyžiarskej škole je to sadzba na 45 - 60 min.)