Akcie

04.09.2015 13:19

Klub v priebehu roka organizuje niekoľko športových podujatí a to:

- preteky Slovenského pohára predžiakov "Martinský spiežovec" - lyžovanie Martinské hole

- preteky Majstrovstvá Žilinského kraja - lyžovanie Martinské hole

- preteky Oblastné majstrovstvá - lyžovanie Martinské hole

- preteky klubové - lyžovanie Martinské hole

- Majstrovstvá Slovenska v IN LINE Slalome na korčuliach

- spoluorganizátor s Mestom Martin MCORŠ  preteky na bicykloch a IN LINE korčuliach

-  spoluorganizátor s Mestom Martin týždeň mobility preteky na IN LINE korčuliach